HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC BẢO TÀNG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Sáng ngày 15/7/2020, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 nhằm sơ kết, đánh giá các nội dung công việc đã đề ra trong 6 tháng đầu năm và bàn các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác còn lại của 6 tháng cuối năm 2020. Về dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Đình Quốc Thiện – Bí thư chi bộ, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cùng 33/40 viên chức và người lao động Bảo tàng.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Công Hải – Phó Giám đốc Bảo tàng báo cáo công tác Bảo tàng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Kế toán trưởng Bảo tàng trình bày báo cáo công khai tình hình thu – chi tài chính trong 6 tháng đầu năm 2020. Toàn thể Hội nghị thống nhất vói các báo cáo trên và thảo luận, đóng góp thêm một số ý kiến sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, cơ quan đã đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách thực hiện đúng các quy định về chi tiêu nội bộ và chế độ nâng cao thu nhập cho viên chức, người lao động. Đề nghị lãnh đạo bảo tàng tiếp tục quan tâm đời sống cho viên chức, người lao động trong những tháng cuối năm 2020.

Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến các chương trình, hoạt động khai thác thị trường khách du lịch nội địa đến tham quan, nghiên cứu, học tập tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Viên chức, lao động Bảo tàng cần tăng cường viết tin, bài làm phong phú thêm thông tin hoạt động của Bảo tàng trên website.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các hoạt động, chương trình trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn thu hút du khách.

Tiếp tục tăng cường công tác xác minh,bổ sung lý lịch thông tin cho các tài liệu, hiện vật để làm cơ sở dữ liệu phục vụ các hoạt động trưng bày, giáo dục.

Trang bị một số thiết bị hổ trợ công tác quảng báo Bảo tàng bằng video clip giới thiệu các chuyên đề, không gian trung bày một cách sinh động trên website và các trang mạng xã hội.

Thay mặt đoàn chủ tịch đòng chí Huỳnh Đình Quốc Thiện dã ghi nhận và giải trình những ý kiến của viên chức và người lao động đồng thời chỉ đạo các phòng triển khai thực hiện.

Trong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng  nhiệt liệt biểu dương toàn thể viên chức và lao động của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2020 đã vượt qua nhiều khó khắn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đồng chí giám đốc cũng yêu cầu viên chức, lao động bảo tàng cần phải cố gắng, nổ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm do lãnh đạo Sở giao.

 

 

BTĐN

Tin liên quan