HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ III, NĂM 2020

Sáng ngày 30/6/2020, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, năm 2020 nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025.

Đ/c Hà Vỹ – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước,
công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, đ/c Hà Vỹ – Phó Giám đốc Sở đã trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. Trong năm năm qua, ngành Văn hóa và Thể thao đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tập thể Phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, đóng góp rất lớn vào sự phát triển chung của thành phố.

Trong lĩnh vực di sản văn hóa, Bảo tàng Đà Nẵng là một trong những đơn vị điển hình, tiêu biểu trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Sở Văn hóa và Thể thao, công tác thi đua, khen thưởng của Bảo tàng Đà Nẵng giai đoạn 2015 – 2020 đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Thành quả đến từ sự nỗ lực của tập thể Bảo tàng trong giai đoạn 2015 – 2020 được ghi nhận với 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 03 Cờ Thi đua xuất sắc của UBND thành phố trong 03 năm liên tiếp từ 2017 – 2019 và nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp Bộ, ngành…

Với những đóng góp của mình trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, tại Hội nghị lần này, Bảo tàng Đà Nẵng vinh dự được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tặng Giấy khen là Tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020. Bên cạnh đó, đơn vị cũng có 04 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc vinh dự được tặng Giấy khen trong dịp này.


Tập thể Bảo tàng Đà nẵng và 04 viên chức đơn vị được Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao
tặng Giấy khen điển hình tiên tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Từ những kết quả được ghi nhận đó, tập thể Bảo tàng Đà Nẵng sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn, tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong giai đoạn 2020 – 2025 mà trọng tâm là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Lê Vương (Phòng TCHC)

Tin liên quan