TUẦN LỄ BẢO TÀNG – MUSEUM WEEK 2020 – CHỦ ĐỀ 6: CÔNG NGHỆ – #TECHNOLOGYMW

 

(English below)

Vận dụng hiệu quả những thành tựu khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng hoạt động bảo tàng là một vấn đề mà các bảo tàng hiện đại quan tâm. Và trong ngày thứ 6 của Tuần lễ Bảo tàng, hưởng ứng chủ đề Công nghệ (#Technology) chúng tôi muốn giới thiệu Hệ thống thuyết minh tự động tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Dự án Xây dựng Hệ thống thuyết minh tự động tại Bảo tàng Đà Nẵng được hoàn thành vào năm 2018 với sự hợp tác giữa Trường Đại học Đà Nẵng và Bảo tàng Đà Nẵng. Với dự án này, du khách có thể truy cập nội dung thuyết minh hiện vật trên không gian trưng bày của bảo tàng bằng việc quét mã QR code trên ứng dụng riêng tải về điện thoại thông minh. Qua sử dụng, công nghệ này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của du khách trong và ngoài nước. Đây một bước khởi đầu cho việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động phục vụ khách tham quan của Bảo tàng.

Ảnh/Photo by: Trung Nghĩa

Applying scientific and technological achievements effectively to improve the quality of museum services is one of the key trends of modern museums. On the 6th day of Museum Week, in response to the theme #Technology, we would like to introduce the Audio Guide System at Da Nang Museum.

The project Audio Guide System at the Da Nang Museum was completed in 2018 in cooperation between the University of Da Nang and the Da Nang Museum. In this project, visitors can access the object interpretation on the museum exhibition space by scanning the QR code on a separate app downloaded to a smartphone. The Audio Guide System has received positive feedbacks from domestic and foreign visitors. This is the first step for the application of information technology in the museum services for visitors.

#MuseumWeek #TechnologyMW #AudioGuide #DanangMuseum #VietnamMW #QRCode

Tin liên quan