Góp ý Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 1945

Xem Đồ án & Góp ý Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do liên danh Công ty Sakae Corporate Addvisory và Công ty tư vấn Surbana Jurong (Singapore) thực hiện gồm 2 hợp phần: Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế và điều chỉnh Quy hoạch chung.


Những nội dung được đề cập trong Đồ án này đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế trên tất cả các lĩnh vực, xúc tác quá trình trở thành một thành phố bền vững và đậm bản sắc của Đà Nẵng

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố xin giới thiệu các nội dung trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm d2030, tầm nhìn đến năm 2045 để lấy ý kiến, góp ý rộng rãi của nhân dân, tri thức, chuyên gia, nhà khoa học,…. Các nội dung được trình bày dưới dạng các bài viết theo từng nội dung của Đồ án.

Cổng Thông tin điện tử thành phố kính mời nhân dân, tri thức, chuyên gia, nhà khoa học,… tham gia đóng góp ý kiến cho Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các ý kiến góp ý xin vui lòng gửi trực tiếp ở dưới mỗi bài viết hoặc có thể gửi qua mail Tòa soạn: toasoan@danang.gov.vn nếu các góp ý có kèm theo hình ảnh, tư liệu.

Trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan