TUẦN LỄ BẢO TÀNG – MUSEUM WEEK 2019

 

CHỦ ĐỀ 7: NHỮNG NGƯỜI BẠN (FRIENDS)

 

Ngày Chủ Nhật là một dịp tuyệt vời để cùng với những người bạn vui chơi và trải nghiệm văn hóa cùng nhau. Trong ngày cuối cùng của Tuần lễ Bảo tàng 2019, hãy cùng nhau khám phá về chủ đề tình bạn, một giá trị quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.

Trong những năm qua, phát huy vai trò của mình, Bảo tàng Đà Nẵng không ngừng nỗ lực và đổi mới để đưa Bảo tàng trở thành một cầu nối văn hóa, không chỉ của riêng Đà Nẵng với các vùng miền trong cả nước mà còn của Đà Nẵng với bạn bè trên thế giới.

Ngày hội Văn hóa Lào (2018) và Ngày hội Văn hóa Nhật Bản (2019) là hai trong số những sự kiện giao lưu văn hóa của Bảo tàng đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Cũng qua những sự kiện này, Bảo tàng đã góp phần giới thiệu những nét đẹp văn hóa của đất nước Lào và Nhật Bản đến với người dân địa phương và du khách; đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, gắn kết tình hữu nghị, thân thiết giữa hai nước Việt Nam – Lào và Việt Nam – Nhật Bản.

Hưởng ứng chủ đề Những người bạn ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng xem lại những khoảnh khắc đẹp về tình bạn trong Ngày hội Văn hóa Lào và Ngày hội Văn hóa Nhật Bản tại Bảo tàng Đà Nẵng.

(English below)

Ngày Văn hóa Lào 2018/Lao Culture Day 2018
Nguồn/ Source: Bảo tàng Đà Nẵng/Da Nang Museum

Ngày Văn hóa Nhật Bản 2019/ Japan Culture Day 2019
Nguồn/Source: Bảo tàng Đà Nẵng/Da Nang Museum

Sunday is a great occasion to have fun with friends and experience the culture together. On the last day of the Museum Week 2019, let’s explore the friendship, an important value of our life.

In recent years, to make the most of its role, Da Nang Museum has constantly made efforts to build the museum as a cultural bridge between Da Nang and surrounding areas, as well as between Da Nang and countries all over the world.

At the Da Nang Museum, Lao Culture Day (2018) and Japanese Culture Day (2019) were two of the cultural exchange events that attracted attention of the public. Through these events, the museum has contributed to introducing the cultural beauty of Laos and Japan to the local people and visitors. At the same time, these events also contribute to strengthening cultural exchange, linking friendship between Vietnam – Laos and Vietnam – Japan.

In response to the theme of #Friends of the Museum Week today, let’s review beautiful moments of the friendship in the Lao Culture Day and Japanese Culture Day in the Da Nang Museum.

#FriendsMW #MuseumWeek #DaNangMuseum

Dương Hà

Phòng Giáo dục – Truyền thông

Tin liên quan