​Mức thu phí tham quan Bảo tàng Đà Nẵng

Bảo tàng Đà Nẵng vừa có thông báo mức thu phí mới khi tham quan tại bảo tàng, mức thu là 20.000 đồng/lần/người, được áp dụng từ ngày 1-6-2015.

Theo đó, đối tượng thu phí áp dụng cho tất cả các tổ chức, cá nhân (kể cả trong và ngoài nước) tham quan.

8sVqlRJd.jpg

Miễn phí tham quan cho trẻ em, học sinh, sinh viên; công dân thường trú tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên; người khuyết tật; đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi thụ hưởng văn hóa quy định tại Điều 2, Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”; khách ngoại giao.

Giờ bán vé tham quan bảo tàng vào các ngày trong tuần: Từ 8h00 đến đến 17g00.

 NTT

Tin liên quan