Quả hộp

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Quả hộp

Chất liệu: Mây, tre

Nội dung: Trong thời gian bị giặc Pháp bắt giam ở nhà lao Hội An (1939 – 1940), cụ Trần Nhiên dùng mảnh chai tuốt từng sợi mây tre, đan thành những chiếc mâm, quả hộp gởi về cho gia đình. Đây là vật kỷ niệm còn lại của cụ Nhiên. Sau khi cụ qua đời, cô Trần Thị Kim Cúc (con gái cụ), khối I, thị trấn Núi Thành, tỉnh QN – ĐN (nay là huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đem hộp này tặng cho Bảo tàng.