Cờ Quyết tiến quyết thắng

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Cờ Quyết tiến quyết thắng

 Chất liệu: Vải

Nội dung: Với những thành tích trong đấu tranh chống đế quốc Mỹ và Nguỵ quyền tay sai, Tỉnh uỷ QN – ĐN đã được Ban Đại diện Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tại miền Trung Trung Bộ tặng thưởng cờ Quyết tiến – Quyết thắng (Trên cờ có gắn Huân chương hạng nhất, hạng nhì và Huân chương Thành đồng).