Cờ Đoàn TNNDCM Việt Nam

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Cờ Đoàn TNNDCM Việt Nam

Chất liệu: Vải

Nội dung: Năm 1967, đ/c Ngô Tấn Khán dùng Cờ này để kết nạp thanh niên, sinh viên vào Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Việt Nam tại cơ sở nhà ông Ngô Minh Cảnh (tổ 17, khối Trung Hoà A, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).