Báo Tiền Phong

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Báo Tiền Phong

 Chất liệu: Giấy

Nội dung: Ngày 30/8/1970, cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh đã phát hành Báo Tiền Phong, số 2046, với nội dung: Chào mừng 25 năm ngày thành lập nước VNDCCH.