Radio

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Radio

Chất liệu: Sắt

Nội dung: Trong kháng chiến chống Mỹ, ông Phạm Văn Ba (10 A Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) hoạt động cách mạng đã bị địch bắt giam tại khám Chí Hòa và đày ra nhà tù Côn Đảo năm 1972. Khi bị đưa ra Côn Đảo, ông Ba đã bí mật đem theo chiếc Radio để anh em tù chính trị tại đây nghe tin tức, thời sự và nghe tin giải phóng quê hương năm 1975.