Khố cườm

Thông tin chi tiết:

 Tên gọi: Khố cườm
 Chất liệu: Vải
 Nội dung: Trong sinh hoạt hàng ngày, đàn ông, thanh niên dân tộc Cơ tu thường đóng khố, mình để trần. Khố mặc hàng ngày là khố dệt thông thường, có màu đen, xanh. Trong lễ hội, người đàn ông, thanh niên Cơ tu thường mặc những chiếc khố được dệt rất công phu, có trang trí mô típ hoa văn được tạo ra bằng cách đính cườm nhựa hoặc cườm chì.