Gùi nam (Taleet)

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Gùi nam (Taleet)

Chất liệu: Mây

Nội dung: Ta lét là loại gùi đặc biệt, thường được thanh niên, nam giới dân tộc Cơ tu sử dụng. Nguyên liệu dùng để đan là loại mây rừng, được chẻ, vót thành từng sợi nhỏ và được đan rất công phu. Ta lét có 3 ngăn, ngăn giữa lớn hơn ngăn 2 bên.