Tráp ( hũ có nắp )

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Tráp (hũ có nắp)

Chất liệu: Gốm

Nội dung: Tráp có nắp – gốm Chu Đậu thế kỷ XIV – XVI, một trong những đồ dùng sinh hoạt gia đình. Tráp có nắp trang trí cánh hoa sen, men trắng và men đỏ. Hiện vật được ngư dân vớt từ tàu đắm phát hiện ở thị xã Hội An (nay là thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).