Tước uống rượu

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Tước uống rượu

Chất liệu: Đồng

Nội dung: Tước uống rượu – Nhóm hiện vật đồ gia dụng, chủ yếu dùng trong việc uống rượu của giới Quý tộc trong những dịp quan trọng hoặc đựng rượu trong các nghi lễ. Miệng Tước có dáng hình thuyền, nắp đậy khắc hình chim, cách điệu.

Qua phân tích kiểu dáng, hoa văn trang trí và sử dụng một số phương pháp kỹ thuật trong giám định niên đại, các nhà nghiên cứu cho rằng, bộ sưu tập hiện vật này mang phong cách của bộ sưu tập hiện vật thời Chu – Thương (Trung Quốc).