Ống tre đựng nước

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Ống tre đựng nước

Chất liệu: Tre

Nội dung: Ông Lê Văn Muôn, thôn Khương Long, xã Tam Hiệp, huyện Tam Kỳ, tỉnh QN – ĐN (nay là thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã khắc dòng chữ “Kỷ niệm ĐỘC LẬP 2 – 9” lên ống tre đựng nước nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1948 và sử dụng ống tre này đựng nước trong những đợt đi dân công phục vụ chiến trường ở QN – ĐN và Bắc Tây Nguyên. Ông đã hy sinh trong đợt đấu tranh đòi Ngô Đình Diệm thực hiện Hiệp thương Tổng tuyển cử (1955).