Nồi đồng

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Nồi đồng

Chất liệu: Đồng

Nội dung: Trong kháng chiến chống Mỹ, gia đình bà Thi, phường Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê, tỉnh QN – ĐN (nay là quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) là cơ sở cách mạng. Trong những năm 1963 – 1968, bà dùng nồi này nấu cơm tiếp tế cho nhiều cán bộ ở hầm bí mật tại nhà bà như: Đ/c Nam, Hưng… trong thời gian các đồng chí về hoạt động, xây dựng phong trào cơ sở ở địa phương.