Mìn, lựu đạn

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Mìn, lựu đạn

Chất liệu: Sắt

Nội dung: Mìn tự tạo: Mìn bộ binh (bí đao); lựu đạn tự tạo: Lựu đạn đập (sáng kiến 1948), lựu đạn kiểu OF – cải tiến kiểu Việt Nam của Xưởng vũ khí dân quân Nho Bán – Xưởng vũ khí dân quân đầu tiên của thành phố Đà Nẵng, thành lập ngày 15/4/1946, cơ sở ban đầu đóng tại Thanh Chiêm – huyện Điện Bàn; sau đó, chuyển về làng Mỹ Lược – huyện Duy Xuyên; làng Đông An, làng Phước Sơn – huyện Quế Sơn…) với phiên hiệu mới là XO10. Tháng 10/1948, Xưởng vũ khí Nho Bán trở thành xưởng vũ khí dân quân Quảng Nam – Đà Nẵng, tiến tới chế tạo đạn AT (đạn chống tăng…), súng phóng lựu đạn, đạn DAM… Trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), nhiều đơn vị bộ đội, du kích đã sử dụng nhiều loại vũ khí do Xưởng vũ khí Nho Bán – XO10 chế tạo và cung cấp để đánh địch.