Kiếm

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Kiếm

Chất liệu: Đồng

Nội dung: Kiếm – là vật nghi trượng, biểu thị quyền uy của tầng lớp Quý tộc trong xã hội, kiếm không phải là vũ khí sử dụng trong chiến đấu theo cách hiểu thông thường, trên chuôi kiếm có nạm hình mặt người ở hai bên, cán kiếm có quai ở 2 bên.

Qua phân tích kiểu dáng, hoa văn trang trí và một sử dụng một số phương pháp kỹ thuật trong giám định niên đại, các nhà nghiên cứu cho rằng, bộ sưu tập  hiện vật này mang phong cách của bộ sưu tập hiện vật thời Chu – Thương (Trung Quốc).