Hiệu triệu

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Hiệu triệu

Chất liệu: Giấy

  Nội dung: Ngày 15/8/1955, Uỷ ban Liên Việt địa phương gửi Hiệu triệu kêu gọi toàn thể nhân dân miền Nam cùng nhau đoàn kết, kiên quyết đấu tranh đòi nhà cầm quyền miền Nam mở hiệp thương bàn về Tổng tuyển cử tự do, thực hiện thống nhất nước nhà vào tháng 7/1956.