Dây cườm, mã não

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Dây cườm, mã não

Chất liệu: Đá Sa thạch

Nội dung: Dây cườm, mã não – đồ trang sức của cư dân văn hóa Sa Huỳnh, thu thập trong đợt khai quật tại di chỉ Đồi Vàng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (nay là huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) năm 1979, có niên đại cách ngày nay khoảng 2500 – 2000 năm.