Đàn Tambet Alui

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Đà Tambet Alui

Chất liệu: Tre

Nội dung: Đàn Tambet Alui là loại nhạc cụ giống như đàn bầu của người Việt. Đàn có 2 bộ phận: cần đàn là một ống tre có lỗ để gắn các chốt tre để kết nối với các dây đàn, thùng đàn làm bằng một phần quả bầu eo (hình bát úp). Đàn có 2 dây căng theo vị trí cao thấp khác nhau, dây đàn làm bằng sợi mây chuốt nhỏ… Đàn Tambet Alui được sử dụng ở tất cả các lễ hội của buôn làng. Điểm độc đáo của đàn Tambet Alui chính là có 2 dây đàn tạo âm thanh khác biệt và 2 cách sử dụng khi đánh đàn: áp vào bụng hoặc lật ngữa quả bầu ra.