Đạn pháo 90 mm

Thông tin chi tiết:

Chất liệu: Sắt

Nội dung: Đạn pháo 90 mm  ( C 262 M336 90 G Canister), trọng lượng 55,5 LB (29,19 kg), đạn dùng cho đại bác nòng dài  90mm M1A2, M1 A3. Quân đội Mỹ đã sử dụng ở chiến trường QN – ĐN và vùng phụ cận (1965 – 1972 )