Đạn pháo 155 mm

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Đạn pháo 155 mm

Chất liệu: Kim loại

Nội dung: Đạn pháo 115 mm HE (D544 M107 – 115H HE ), trọng lượng 95,59 LB (43,3 kg), đạn dùng cho đại bác nòng ngắn 115 mm Howitzer M1A1. Quân đội Mỹ đã sử dụng ở chiến trường QN – ĐN và vùng phụ cận (1965 – 1972 )