Chông

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Chông

Chất liệu: Sắt

Nội dung: Trong kháng chiến chống Mỹ, ông Trần Thỉnh, thôn La Châu, xã Hoà Lương cũ (nay là xã Hòa Khương), huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, dùng chông sắt này bố trong trận đánh Mỹ tại Gò Hà năm 1965.