Bom CBU – 24/CB

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Bom CBU-24 C/B

Chất liệu: Sắt

Nội dung: Bom CBU-24C/B – một trong nhiều loại bom quân đội Mỹ đã thả xuống thôn Cồn Dầu, xã Hòa Xuân, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (nay là huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) năm 1972.