Báo Cờ Giải Phóng

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Báo Cờ Giải Phóng

Chất liệu: Giấy

Nội dung: Ngày 20/3/1972, MTDTGP miền Trung Trung bộ đã phát hành báo Cờ Giải Phóng số 147, năm thứ 11 với nội dung: Nêu cao tinh thần yêu nước của quân và dân miền Trung Trung bộ, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang của Đoàn, đoàn viên và thanh niên, quyết chiến, quyết thắng.