Giờ mở cửa

Bảo tàng Đà Nẵng mở cửa đón khách các ngày trong tuần

Thời gian mở cửa:

+ Sáng: 07h30-11h30

+ Chiều: 13h30-17h00

The daily opening Time: 

+ Morning: 07.30 – 11.30

+ Afternoon: 13.30 – 17.00

Liên hệ:

* Phòng Giáo dục – Truyền thông

  ĐT: 02363. 886.236

DĐ: 01696113793 (Mr Chuẩn)

* Contact:   The Department of Education and Communication

Tel: 02363.886 236