Đồ trang trí trong lễ cúng đâm trâu

Thông tin chi tiết:

 Tên gọi: Đồ trang trí trong lễ cúng đâm trâu
 Chất liệu: Gỗ
 Nội dung: Đồ trang trí trong lễ cúng dâng trâu (Pư rang) của dân tộc Xơ đăng được trang trí trên cột đâm trâu, vừa mục đích tín ngưỡng, vừa mục đích làm đẹp. Pư rang được điêu khắc, chạm trổ và dùng màu sắc tạo nên các mô típ hoa văn có tính chất tín ngưỡng. Vào những lần tổ chức lễ hội ăn trâu huê – lễ hội ăn trâu lớn nhất (khác với lễ hội ăn trâu thông thường), Pư rang được trang trí nhiều và được các nghệ nhân chế tác rất công phu. Sau lễ hội ăn trâu huê, Pư rang được cất giữ ở nhà Ưng (nhà làng) để sử dụng vào những dịp lễ hội sau đó.