GIAN HÀNG LƯU NIỆM

HỘI ĐỒNG DI SẢN QUỐC GIA ĐỀ NGHỊ THÀNH ĐIỆN HẢI LÀ DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

(http://infonet.vn)25/25 thành viên Hội đồng Di văn văn hóa quốc gia đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị Thủ tướng ra Quyết định công nhận Thành Điện Hải (Đà Nẵng) là Di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia đặc biệt.

HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG

Ngày 30/11/2017, Hội đồng Khoa học Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức họp, báo cáo hiện vật chuyển nhượng, hiến tặng và chuyển giao năm 2017 để giám định, thẩm định giá trị hiện vật, đảm bảo tính khoa học của hiện vật gồm có các nhóm hiện vật như sau: nhóm hiện vật gốm, sứ, hiện vật dân tộc học, hiện vật chứng tích chiến tranh và hiện vật tiền xu (đồng và kẽm) thuộc giai đoạn nhà nước phong kiến Việt Nam và Trung Quốc.

HỌC LỊCH SỬ RẤT VUI

Đó là cách các cán bộ làm công tác bảo tàng đang hướng đến nhằm đưa những sự kiện lịch sử trở nên gần gũi hơn với học sinh.

1 2 3 4 5 6 ... 15

Bản quyền của Bảo tàng Đà Nẵng

Trưởng ban biên tập: Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng

Trụ sở cơ quan: Bảo tàng Đà Nẵng

Địa chỉ: 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3 886 236 – 3849277. Fax: (84.236) 3887635

Email: btdn@danang.gov.vn. Website: www.baotangdanang.vn

Phát triển bởi Unitech