HỌC LỊCH SỬ RẤT VUI

Đó là cách các cán bộ làm công tác bảo tàng đang hướng đến nhằm đưa những sự kiện lịch sử trở nên gần gũi hơn với học sinh.

1 2 3 4 5 6 ... 15

Bản quyền của Bảo tàng Đà Nẵng

Trưởng ban biên tập: Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng

Trụ sở cơ quan: Bảo tàng Đà Nẵng

Địa chỉ: 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3 886 236 – 3849277. Fax: (84.236) 3887635

Email: btdn@danang.gov.vn. Website: www.baotangdanang.vn

Phát triển bởi Unitech