GIAN HÀNG LƯU NIỆM

Thông tin liên hệ

   1. Trụ sở đơn vị:

          - Địa chỉ:      24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
          - Điện thoại: (84.236) 3886236.
          - Fax:          (84.236) 3887635.
          - E-mail:      btdn@danang.gov.vn.  
    2. Lãnh đạo đơn vị:
 
Họ và tên
Chức vụ
Cơ quan
Di động
Email
Lãnh đạo:
Huỳnh Đình Quốc Thiện
Giám đốc
3505219
0983735057
thienhdq1@danang.gov.vn
Ngô Thị Bích Vân
Phó giám đốc
3822390
0905125380
vanntb2@danang.gov.vn
Phòng Tổ chức-Hành chính:
Nguyễn Thị Thu Hằng
Trưởng phòng
3887426
0905274320
hangntt2@danang.gov.vn
Bộ phận Tổ chức - Hành chính
 
3887635
 
 
Bộ phận Kế toán - Văn thư
 
3887426
 
 
Tổ bảo vệ
 
3898495
 
 
Giáo dục - Truyền thông:
Trần Văn Chuẩn
Trưởng phòng
3886236
01696113793
chuantv1@danang.gov.vn
Phòng Sưu tầm - Trưng bày:
Trương Thế Liên
Trưởng phòng
3898718
0905005197
lientt2@danang.gov.vn
Hồ Tấn Mười
Phó Trưởng phòng
0924933622
muoiht1@danang.gov.vn
Dương Thị Hà
Phó Trưởng phòng
3898718
0935160258
hadt2@danang.gov.vn
Phòng Kiểm kê - Bảo quản:
Đặng Văn Khoa
Trưởng phòng
3 88 99 85
01224409814
khoadv1@danang.gov.vn
Trần Thị Ngọc Quyên
Phó Trưởng phòng
3 88 99 85
01696019752
quyenttn2@danang.gov.vn
 

Bản quyền của Bảo tàng Đà Nẵng

Trưởng ban biên tập: Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng

Trụ sở cơ quan: Bảo tàng Đà Nẵng

Địa chỉ: 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3 886 236 – 3849277. Fax: (84.236) 3887635

Email: btdn@danang.gov.vn. Website: www.baotangdanang.vn

Phát triển bởi Unitech